Türk akademisyen sanal meditasyonu Silikon Vadisine taşıdı Türk akademisyen sanal meditasyonu Silikon Vadisine taşıdı

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2) Özgeçmiş
3) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Kurumca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı)
5) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı fotokopisi (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Kurumca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
6) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı)
7) 2 adet Fotoğraf
8) HİTAP Hizmet Belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır.)
9) Bilgi Sistemleri ve/veya Teknoloji Denetimi alanında yetkinliğini gösterir belgeler (Varsa)
10) İngilizce dil seviyesini gösterir belge (Varsa)Tıklayınız