Azize Meral
Gazetemizi ziyaret eden Sosyal Güvenlik
Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt,
yapılandırma kanunun son başvuru
süresinin 30 Eylül olduğunu hatırlatarak,
borcu olanların mutlaka faydalanması
gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda
bulundu. Gazetemiz İmtiyaz
Sahibi Dr. Üzeyir Dindar da bir işveren
olarak SGK ile devamlı iletişim halinde
olduklarını ifade ederek SGK yetkililerinin
ihtiyaç duyulan her konuda gerekli bilgilendirmeleri
yaptıklarını dile getirdi. Ziyaretinden
dolayı SGK İl Müdürü Yavuz
Kurt'a teşekkür eden Dindar, çalışmalarında
başarılar dileyerek SGK'nın bilgilendirme
faaliyetlerine de her zaman
gazetede yer verdiklerini söyledi.
YAPILANDIRMADA SON GÜN 30
EYLÜL
Yapılandırma Kanununun sağladığı
olanaklardan yararlanabilmek için son
başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu hatırlatan
Kurt,“ İşverenlerin 2021 Nisan ayı ve
önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek
primi, damga vergisi borçları, 30 Nisan
2021 ve önceki tarihlerde yapılan
tespitlere ilişkin idari para cezaları, 30
Nisan 2021 (bu tarih dâhil) tarihinden
önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine
ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim
borçları, esnafların, avukatların, mimar,
mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin
4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden
kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe
bağlı, Ek-5 (Tarım), Ek-6 (Taksi ve dolmuş
şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan
prim borçlarının yapılandırma
kapsamına alındı” dedi.
Kurt, işverenlerin ve sigortalıların son
başvuru tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine
kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerimize
başvuruda bulunabilecekleri gibi e-Devlet
şifreleri ile elektronik ortamda da başvurularını
yapabileceklerini belirtti.
“PRİM BORCUNA CAZİP İNDİRİMLER
VAR”
İl Müdürü Kurt, borç asıllarına (anapara)
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının
silindiğini, bunun yerine çok daha
avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplandığını
ve yapılandırılan borcun peşin
ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte
de ödenebileceğini, taksitler iki ayda
bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza
ödeme kolaylığı da sağlanmış olacağını
söyledi.
Kurt,"Borcun 30 Kasım 2021 tarihine
kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına
ilave hesaplanacak tutardan %90
oranında indirim yapılacak.
Ayrıca yapılandırılan idari para
cezalarının %50’si ile gecikme
cezaları ve zamları da siliniyor."
diye konuştu.
“SİGORTALILARIMIZ KREDİ İLE EMEKLİ OLABİLECEKLER”
Yavuz Kurt, SGK ile Ziraat
Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar
Bankası arasında imzalanan protokolle,
prim borcundan dolayı
emekli olamayan, esnaf,
sanatkâr ve çiftçilerin, 4/a (SSK)
veya 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısı
olup doğum ve askerlik borçlanması
yaparak emekli olabileceklerin
herhangi bir teminat
göstermeden kredi kullanmak
suretiyle emekli olabilmelerine
olanak sağlandığını söyledi.
Yabancı işçi çalıştıracak iş yerlerinde
bir yabancı işçi istihdamı
için en az 5 Türk vatandaşının
çalışmasının zorunlu olduğunu
belirten KURT, bu iznin alınabilmesi için
işçinin asgari 6 ay süresi bulunan ve halen
geçerli ikamet izni olması gerektiğine de
vurgu yaparak,"Çalışma izni olmayan bir
yabancı işçi için 2021 yılında 11.796 TL idari
para cezası uygulanıyor. Ayrıca işçinin sigortalı
bildirimi de olmadığından ilaveten
asgari ücretin iki katı daha yaptırım uygulanmakta.
"dedi.
“KAYIT DIŞILIĞA GÖZ YUMAMAYIZ “
İl Müdürü Yavuz Kurt konuşmasının devamında
kayıtlı ekonominin önemine de
değindi. Kurt konuşmasına şöyle devam
etti:“SGK olarak vatandaşlarımıza sunmakta
olduğumuz sağlık hizmetlerinden,
emekli aylığı, maluliyet aylığı, d ul ve yetim
aylığı, rapor parası, emzirme ödeneği,
evlenme ödeneği gibi haklardan istifade
edebilmenin ön şartının sigortalı olmaktan
geçtiğini belirterek, bir işçi işyerinde sigortalı
bildirimi olmaksızın çalıştırılıyor ise ya
da bir esnafımız primini ödemeksizin
faaliyet yürütüyorsa kendileri de, bakmakla
yükümlü oldukları eş ve çocukları
da bu haklardan maalesef mahrum kalıyorlar.
Elbette kayıt dışı istihdam yalnızca
sigortalı bildiriminizin olmaması demek
değil. Ücretinizin ya da çalışma gün
sayınızın eksik bildirilmesi de kayıt dışının
türleri olup, bu durumlarda yine gelecekte
bağlanacak emekli aylığı, istirahatli günlerde
alınacak olan rapor parası gibi hakları
olumsuz etkiliyor."
“KAYIT DIŞININ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK”
İl Müdürü Kurt şöyle konuştu:"Ülkemizde
kayıt dışılık oranı 29,7 seviyesinde. Bunun
Türkiye’ye aylık fırsat maliyeti 6 Milyar
TL’yi, yıllık maliyeti ise 72 Milyar lirayı buluyor.
Bu kabul edilebilir değil. Kayıt
dışılığın bertarafınında yalnızca polisiye
tedbirlerle değil, SGK’nin, paydaş ve iş ortaklarıyla
uyumlu işbirliğiyle mümkün olabileceğini
düşünüyoruz. Düne göre
umutluyuz. Zira son 20 yılda kayıt dışılık
%54’lerden %29 seviyelerine geriledi.
Yarına baktığımızda ise istenilen seviyede
değiliz ve daha gidecek çok yolumuz var.
Umutluyuz çünkü kayıt dışıyla artık yalnızca
polisiye tedbirlerle değil, sistemli, organize,
planlı ve risk odaklı mücadele
ediyoruz. Lütfen unutmayalım; sosyal
güvenlik hakkı işverenin yok sayarak tasarruf
edebileceği, işçinin ise vazgeçebileceği
bir hak değildir. Gelecek nesillerin refahı
için sigortalı çalışıp, sigortalı çalıştıralım.”