11 ilin emniyet müdürü değişti 11 ilin emniyet müdürü değişti

Manisa merkezinde 17. yüzyılda inşa edilen Ayn-ı Ali Camii’nin bahçesine 1809 yılında dönemin önemli yöneticilerinden Süleyman Paşa tarafından yaptırılan gösterişli çeşme, yıllarca yaşanan ihmaller nedeniyle yıkılma noktasına gelince 1990’lı yıllarda  restore edilerek orijinaline yakın bir hale getirildi. Ancak imar sorunları nedeniyle çeşmenin ön cephesi caminin dış duvar tarafına gelince, bahçe içindeki üç tarafına  yeni musluklar takıldı ve şadırvan olarak kullanılmaya başlandı. Duvarın dış tarafındaki orijinal çeşme cephesi ise gelip gidenler tarafından su içmek için kullanılıyordu.

SPREY BOYALARLA HARAP HALE GETİRİLDİ

Ancak Manisa’da birçok tarihi çeşmenin maruz kaldığı durum, Süleyman Paşa Camii’nin de başına geldi. Muhteşem mimarisiyle  dikkat çeken çeşmenin cami avlusu dışında kalan ana cephesi kendini bilmez kişiler tarafından sprey boyalar ve  çeşitli cisimlerle harap hale getirildi. Günde 5 vakit namaz kılınan ve merkezi bir konumda olan caminin avlusundaki çeşmenin başına gelen bu olaylar adeta herkesin gözü önünde yaşandı. Gelip geçenlerin üzüntülü bakışları  arasında kaderine terk edilen bu tarihi yapı, ilgili kurumlar tarafından sahip çıkılmayı  bekliyor.

İLK OLARAK 1622 YILINDA YAPILMIŞ

Süleyman Paşa Çeşmesi, tarihi kayıtlara göre bağımsız, depolu, tek cepheli, üç kemerli bir çeşme. Üzeri dört yana eğimli kırma çatı ile örtülü olan çeşme, 1990’lı yıllarda restore edildi. Taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen yapının onarımı sırasında, tuğlaların üzeri boyanarak almaşık örgü izlenimi verilmeye çalışıldı. Ön cephede üç adet, andezit taşından yapılmış 6 cm. derinliğinde, yuvarlak kemerli niş mevcut. Ortadaki mermer nişin aynası üzerine kazınmış fakat tahrip olmuş tuğrada El Gazi ünvanı ve H.1293/M. 1876-1877 tarihi seçilebilmektedir. Bu tarih her ne kadar çeşmenin onarım geçirmiş olabileceğini akla getirse de, tuğranın padişaha bağlılığını göstermek maksadıyla kazınmış olabileceğini de düşündürtmektedir. H.1032/M. 1622 tarihli belgede, cami yanında yer alan çeşmenin Muslu adında biri tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Ancak, bu çeşmenin günümüzdeki çeşme olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bugünkü çeşme, mevcut olduğu bilinen kitabesine göre Süleyman Pasa tarafından H. 1224/M.1809 yılında inşa ettirilmiş.