Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya  meslek  yüksekokulu  müdürlüklerine  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  (Posta  ile  yapılacak  başvurularda  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).
Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.Tıklayınız