Kula Devlet Hastanesi'nde 2 dahiliye doktoru göreve başladı Kula Devlet Hastanesi'nde 2 dahiliye doktoru göreve başladı

İSTENİLEN BELGELER:
 

-Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
-Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
-Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktıları) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)
-Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktıları) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)Tıklayınız