Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam  zamanlı  görev  yapacak,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince  öngörülen  koşulları  sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için tıklayın