İzmir polisinden helikopter destekli tefeci avı İzmir polisinden helikopter destekli tefeci avı

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 18.07.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı.Tıklayınız