Digital Report Dergisi, Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları ile ilgili önemli bir araştırma yaparak, ülkemizde oyuna yaklaşım konusundaki istatistikleri ortaya koydu.Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi iş birliğiyle, 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre katılımcıların 5’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın i, oyunlara yapılan harcamaların ise H arttığı gözüküyor. 

Katılımcıların ?’i aktif olarak dijital oyun oynarken, S’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar. En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde. Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.