Aşık mı derim ben ana, Tanrı'nın Uçmağın seve
Uçmak hot bit tuzaktır, eblehler canın tutmağa

demiş halk ozanı Yunus Emre.

Uçmağ kelimesi taşıdığı anlam ile önemli bir sözcüktür. Günümüzde yerini eş anlamlı kelimesi almış olsa bile, Türkçede hala geçerliliğini koruyan sözcüklerden biridir. Özellikle eski birçok Türk toplumunda kullanılmış kelimeler içerisinde yer alır.

Eski Türkçe olması ile beraber uçmağ kelimesi en çok merak edilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Kelimenin günümüz Türkçesi üzerinden anlamı, ‘Cennet’ olarak ifade edilmektedir. Kalıplaşmış olan bu ifade üstelik çok eski dönemlerden günümüze uzun yıllar kullanılmıştır. Özellikle de Karacaoğlan ve Yunus Emre gibi önemli halk ozanlarının şiirlerinde çok fazla kullandığı bir kelimedir. Genel olarak ise Türk İslam kültürü üzerinden ele alınmış olan cenneti ifade eden bir sözcüktür. Bu yüzden birçok farklı yazılı kaynak da ya da eserde hala karşılaşılan önemli kelimeler içerisinde yer alıyor.

Uçmağa varmak kelimesi ile beraber aynı zamanda uçmağa gitmek kelime grubu da yine eski dönemlerde yaygın olarak kullanılmaktaydı. Uçmağa gitmek kelime grubu Türkçe üzerinden, ‘Cennete gitmek ya da cennete varmak’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle Gök Tanrı'ya inanan Türkler üzerinden çok fazla kullanmış olan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte İslamiyet üzerinden de yine kullanılan bir kelime şeklinde ifade etmek mümkün. Aynı şekilde yine birçok önemli ozan ve şairin şiirlerinde yer alan, pek çok eser üzerinde karşılaşılan bir kelime olarak ön plana çıkmaktadır.