Yolsuzluk: bir görevi bir yetkiyi kötüye kullanma. Yasaya, kurala uygun yönetememe. Aykırı iş yapma demektir.

Kelime anlamı aykırı iş yapma olsa da Türkçe’mizde oturtulabileceği başka başka koltuklar olduğunu düşünüyorum. Yolsuzluk sadece devlet dairesinde usule uymayan işler yapıldığında olmuyor. Yazılı olmayan genel geçer kurallar olarak adlandırılsa da iş arkadaşına, çalışma hayatına, ekip çalışmasına uygun davranmadığında da bir nevi yolsuzluk yapıyorsun. Veya aile hayatında eşine, çocuğuna, aile mahremiyetine uygun davranmadığında da yolsuzluk yapıyorsun. Bu yolsuzlukların anayasa  da cezası olsa da bazıları sadece VEBAL.

Ahlak da böyle genel geçer kurallar içerir. Ancak toplumun sosyal düzeni açısından önemli bir yere sahiptir. Halk arasında iş ahlakı, sosyal ahlak, aile ahlakı, temas ahlakı bunlar yazılı olmayan ancak hayatımızı belli bir düzen çerçevesinde vicdan yükü yaşamadan idame ettirmemizi sağlayan kurallar ve değerlerdir.

Sağlıcakla kalın.