* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (başvuru dilekçelerinde ALES muafiyetinden yararlanmayı talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir; 25 Nisan 2017’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir).
* İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında, T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2021 tarih ve 445 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bölüm/Programlar için, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 65 (altmışbeş) puan almış olmak şartı aranır.Tıklayınız