- İlan için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimin web sitelerinde yer almaktadır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru %20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,
3- ALES belgesi,
4- Özgeçmiş,
Önemli Not:
1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
2- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.Tıklayınız