1- Başvurdukları  birim  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe.  (Dilekçede  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri  açıkça
belirtilecektir)
2- YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi
3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4- Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Adli Sicil Belgesi
6- Onaylı  diploma  fotokopileri  (lisans,  yüksek lisans  ve doktora ve  doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.Tıklayınız