Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak

Genel Şartlar:
1
. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4.Başvurular dijital ortamda 06/06/2022-15/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.Tıklayınız