Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Öztürk; “Manisa, sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesine göre, Ülkemizde ağaç sayısı bakımından birinci sırada yer almaktadır.
İlimizde toplam 25.996.080 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Mevcut ağaçlarımızın %83,80’i
meyve veren zeytin ağacı olup, kısa zamanda diğer meyve vermeyen ağaçların verime
yatmasıyla sofralık ve yağlık zeytin üretiminde söz sahibi olmaya devam edeceğiz.
Rekolte çalışmasında Manisa İli sofralık zeytin üretiminde 150.088 ton zeytin üretimi ile
birinci sırada olup, İlimiz sofralık zeytin üretiminde Türkiye üretiminin %29,61’ini
karşılamaktadır. İlimizde yetişen zeytinlerin %55,73’ü sofralık olarak değerlendirilmektedir. İlgili rekolte çalışmalarına göre İlimizde 2021-2022 sezonunda 21.289 ton zeytinyağı üretilmesi
beklenmektedir”
dedi.