Hizmet İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında ek protokol imzalandı Hizmet İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında ek protokol imzalandı

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı  Mehmet  Selim  Kiraz  Bulvarı  No:  129  PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.Tıklayınız