1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.)
2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme -esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.) *
3. Özgeçmiş ve yayın listesi
4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
5. Yabancı dil belgesi**
6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
7. Nüfus cüzdanı fotokopisiTıklayınız