Günün güzel karesi Günün güzel karesi

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Adaylar;
-          Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
-           Diplomalar (*)
-           Doçentlik belgesi (*)
-           Yabancı Dil Belgesi (*)
-           ÖzgeçmişTıklayınız