Büyükşehir ve Soma Belediyesinden işbirliği protokolü Büyükşehir ve Soma Belediyesinden işbirliği protokolü

II.        BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 19/07/2022-02/08/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III.      SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 22/08/2022 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler
10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.Tıklayınız