Salihli’de Köy Yaşam Merkezleri hizmete başladı Salihli’de Köy Yaşam Merkezleri hizmete başladı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 20 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfasında belirtildiği gibi yapılacaktır.Tıklayınız