Öğretim elemanı alınacak fakülte ve meslek yüksek okulları: