Tüm dünyada sanayileşme devrimi özellikle büyük şehirlerde çevre kirliliğini beraberinde getirdi ve gün geçtikçe çevre kirliliğinin kronik hastalıklardaki etkilerine biraz da şaşırarak ve korkarak tanık oluyoruz.

Hava kirliliği Parkinson Hastalığı ve demansa ( Bunama) yol açıyor: Hava kirliliğinin solunum yolları hastalıklarına yol açtığı yıllardır bilenen bir gerçek. Ancak son yıllarda hava kirliliğinin gerek Parkinson, gerek Alzheimer ve diğer demanslara yakalanma riskini arttırdığı geniş katılımlı çalışmalarla kanıtlandı. Artık her iki hastalığın benzer özellikteki bir proteninin beyinde birikmesi ile ortaya çıktığını biliyoruz. Kirli havadaki zehirli maddelerin bu proteinlerin birikimini tetikleyerek söz konusu kronik hastalıklara yol açtığı gösterildi. Dolayısıyla, en azından süreci yavaşlatabilmek için, bu hastalarımızın fırsat buldukça bol oksijenli ortamda zaman geçirmelerini öneriyoruz.

Tarımda kullanılan kimyasaller ve ağır metaller içeren sulara dikkat: Şehirlerdeki kirlilikten köylere kaçmak da her zaman çözüm değil! Parkinson hastalığı için risk olduğunu bildiğimiz tarımda kullanılan kimyasal maddeler ve kuyu suyu gibi ağır metaller barındırabilen su kaynaklarını tüketmenin, ayrıca demans ve diğer kronik nörolojik hastalıklar de için de riskli olduğu anlaşıldı.

Nadir görülen hastalıkların da çevre kirliliği ile ilişkisi olabilir: Henüz kesin tedavisi olmayan, omurilikteki motor hücrelerin yavaş ölümü ile felce yol aça ALS ( Amiyotrofik Laterak Skleroz) hastalığının hava kirliliği ve ağır metaller içeren su kaynaklarına yakın yaşayanlarda daha fazla görülmesi de yeni bir bilgi.

Müsilaj  ( Deniz salyası) yalnızca çevre ve görüntü kirliliği değil : Ne yazık ki pek çok kıyı şeridimiz yakın zamanda müsilaj ( deniz salyası) ile mücadele etti. Bu oluşumların içinde bulunan zararlı mikroorganizmların içinde yaşayan balıklarda zehirli maddelerin birikerek, hafıza kaybına yol açtığı gösterildi. Hafıza kaybının kalıcı olup olmadığını da zaman gösterecek….

Orman yangınları çevre felaketi dışında uzun vadede insan sağlığına tehdit oluşturuyor: Küresel ısınma ile özellikle sıcak iklimlerin en büyük sorunlarından biri orman yangınları oldu. Orman yangınlarının yaşandığı yakın çevrede oturanlarda kalp ve solunum sistemi hastalıkları dışında, nörolojik hastalıklarda da artış olduğu izleniyor.

Çevre kirliliği ile mücadelenin daha temiz bir dünya için hükümet politikaları olması ve güzel yaşamak dileği ile…