Sağlıkçılar ek ödeme taban ödemelerinin revize edilmesini istiyor Sağlıkçılar ek ödeme taban ödemelerinin revize edilmesini istiyor


A) GENEL ŞARTLAR:

1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5)    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6)    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.Tıklayınız