Bugün size anlamını tam bilmediğimiz halde hayatımızın bir parçası haline gelen bir kelimeden bahsedeceğim. Hepimiz hayatımızın bir yerinde ‘idol ‘ kelimesini illaki kullanmışızdır. Bu kelimeyi kullanırken de karşı tarafı örnek aldığımızı, onun gibi olmak istediğimizin amacını taşımışızdır. Ama bazen kullandığımız kelimelerin anlamları sandığımız gibi olmayabiliyor. ‘idol’ kelimesi de bunlardan bir tanesi.

Bizim günlük hayatta kullandığımız idol kelimesi örnek alma olarak kullanıyor. İdol aldığı kişinin işini, mesleğini, giyim kuşamını, hal hareketlerini kendine örnek alıp onu taklit etmeye çalışıyor birçok kardeşimiz. Ancak dilimize yerleşen bu kelime ne kadar masum ve ne kadar doğru?

İdol kelime anlamı olarak “küçük tanrılar” anlamına geliyor. “Çok tanrılı dinlerde küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciği.” Bir diğeri: “İnsan eliyle yapılmış tanrı, put.”

Şimdi bir daha düşünelim. “İdol”ün yerine gerçek idolün anlamını koyalım: “Benim tanrım falanca..” Allah muhafaza. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de bu kelimeyi hangi niyetle kullanırsak kullanalım anlamı itibariyle oldukça sıkıntılı bir kelime. Evrensel dil kuralları, bu kelimeye ‘o’ anlamı yüklemiştir. Nasıl ki “güneş” denildiğinde dünyanın her yerinde aynı şey akla geliyorsa “idol” denildiğinde de bu anlam akla gelmektedir.

İlk önce dil sonra zihin bozulur, kalp bozulur. farkına bile varamayız. bunun yerine kendi kavramlarımız olan rehber, önder, yol gösterici gibi kelimeleri kullanmalıyız.

Unutmadan, bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam’a bile diyemeyiz. Çünkü Allah’tan başka İlah yoktur. Ve Hazreti Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.