Yazar Cahide Gürkaplan: Çocukluk hayalim pandemide gerçeğe dönüştü Yazar Cahide Gürkaplan: Çocukluk hayalim pandemide gerçeğe dönüştü

Başvuracak  adayların,   Işık  Üniversitesi   Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme   ve   Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek   ilanın   yayın   tarihinden   itibaren   15   gün   içinde   ilgili   Akademik   Birime   bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt  dışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması gerekmektedir.Tıklayınız