Salihli’de önce yaya farkındalık etkinliği Salihli’de önce yaya farkındalık etkinliği

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
- Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,
- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından:Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda en az 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 1 Adet vesikalık fotoğraf,
- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.Tıklayınız