Başkanlar Soma’ya yapılan yatırımları görüştü Başkanlar Soma’ya yapılan yatırımları görüştü

Tıklayınız657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim  yeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.