Uçak kazasında yürek burkan ayrıntı: Manisalı ressama sipariş vermiş Uçak kazasında yürek burkan ayrıntı: Manisalı ressama sipariş vermiş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 6. derece 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.tıklayınız