Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından AB Delegasyonunun desteğiyle 2020 yılının Ocak ayında 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesi'ni başlattı. 35 ilde yürütülen projenin Manisa’daki 1. izleme çalışmaları sona erdi.

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesi'nin Manisa’da yapılan 1. izleme çalışmaları tamamlandı. Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi tarafından  Şehzadeler ilçesinde bir kafede düzenlenen programda projenin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına Türk Kadınlar Birliği Başkanı Ayşenur Çetindağ , Serap Yiğitbaş , Nuray Erdoğan , Sevgi Şanlı , Emme Gül Değerli , Ayfer Hasvatan Özarabacı , Zeliha Oğur, Gönül Aysal, Merve Ateş ,C. Gülşah Yılmazer , Gizem Çalış katıldı. Proje ekibinde bulunan İletişim ve Savunuculuk Koordinatörü Nilgün Karacaoğlu ve projenin İzmir Mentörü Büke Çelem projenin amacından bahsederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
YASAL GÜVENCELER HAYATA GEÇMELİ
İletişim ve Savunuculuk Koordinatörü Nilgün Karacaoğlu yaptığı açıklamada “Bu kapsamda Manisa’da da bir izleme çalışması yürütülmüş ve Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları'nın çalışmaları izlenmiştir. Bundan sonra da devam edecek olan izleme çalışmalarından beklentimiz ulusal ve uluslararası yasal güvencelerimizin hayata geçirilmesine katkı verilmesidir” dedi.
İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİ SAĞLANACAK
Proje kapsamındaki illerde bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesini de sağlayacağını belirten Karacaoğlu, "Öte yandan bu faaliyetler projenin uygulandığı diğer illerde olduğu gibi Manisa’da da sivil toplum örgütlerinin kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olacak, yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacak ve katılımcılık açısından da önemli bir artı değer katacaktır” diye konuştu.
YEREL FARKINDALIK ARTIRILACAK
Yürütülen proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının arttırılması, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.