1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,  Doçentlik  belgesi  asıllar  ile  birlikte  geldiğinde  diploma  onayları  yapılabilecektir.) Yabancı   ülkelerden   alınan   diplomaların   Üniversitelerarası   Kurul’ca   denkliğinin   onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  unvanlarının  Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı  yabancı ülkelerdeki  yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların  KHAS  Akademik  Personel  İstihdam  Yönergesi  kapsamında  hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.Tıklayınız