YEGEM’de kayıtlar sürüyor YEGEM’de kayıtlar sürüyor

Tıklayınız YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.