Reklamı Geç
grand
Manisa
07 Aralık, 2023, Perşembe
 • DOLAR
  27.50
 • EURO
  28.83
 • ALTIN
  1612.6
 • BIST
  8486.96
 • BTC
  27623.550$

KENT-KÜLTÜR-BİREY

24 Ağustos 2022, Çarşamba 14:31


         Kültür, toplumların, sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı; insan faaliyetinin toplumsal olarak aktarılan yönlerinin bütünü olarak açıklanmaktadır.
         Kültür ister maddi, ister manevi olsun bir anlam yaratma ya da anlamlandırma sistemidir. Bu sebeple kültürü içinde barındıran her unsurun anlamı, o toplumsal yapı içinde şekil almaktadır. Kültür devam eden bir süreçtir ve çevresindeki her unsura etki eder. Bu anlamda kent ve kültür ilişkisini değerlendirmek kent-birey ilişkisini değerlendirmenin bir ön adımıdır. Çünkü kent kültüre şekil verirken, birey de bu kültürden etkilenmektedir.
          Kenti biçimlendiren, kent yapısını ve işleyişini oluşturan esas öğe kültürdür. Bu kültür kentin kendine özgü yaşam koşullarını belirlemektedir. Kent yaşamına özgü kurallar kent kültürünü oluşturmaktadır ve kentin yarattığı kültür kalıpları, kente göç eden bireyler tarafından yaşatıldığında kent kültürü devamlılığını sağlamaktadır.
         Kent, kültür yaratıcısı konumundadır. Asıl mesele bireylerin kent kültürü ile bütünleşmesi-bütünleşememesi konusudur. Kentleşmenin kültürel boyutunun ihmal edilmesi ve sosyal anlamda kentleşmenin gerçekleştirilememesi kültürel çarpıklığa, boşluğa veya bunalıma sebep olmaktadır. Bir kenti tanımlarken kenti, onu diğerlerinden ayıran en önemli etmen olan kent kimliğinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kent kültürü, her kentin kendi fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik ve tarihsel sürecinde şekillenen, bünyesinde barındırdığı kimselerin yaşam biçimlerince oluşturduğu, değişen kent formuna göre kendisini güncelleyen, geçmişten geleceğe uzanan çok yönlü bir bütünlüktür.
            Tam bu aşamada bir kentin gelişmişlik seviyesini belirlemede kültürün ve kültür etkinliklerinin niteliği, sürekliliği ve kent halkına kattığı anlam kent kültürünün temelini oluşturur diyebiliriz. 
         Toplumların fiziksel, siyasal, ekonomik ve kültürel alanı olarak kentlerin hayatta kalması, kent kültürünün devamlılığının sağlanması ile yakından ilişkilidir. Kent kültürünü meydana getiren en önemli unsurlarından biri olan tarihsel mirasın sürdürülmesi bu noktada kentlerin devamlılığının garantisidir. Bir kente has niteliklerin canlı tutulması, söz konusu mirasın geçmişten geleceğe aktarılması ile mümkündür. Yaşayan bir organizma olarak kenti geleceğe taşıyacak temel unsur, kente kimliğini kazandıran kültürel etkileşim araçlarıdır.
            Kentin tarihi dokusu, doğal güzellikleri, manevi kültürel zenginlikleri gibi unsurları, kentte yaşayanlar ile kent arasında duygusal bir bağ oluşturarak, insanların yaşadıkları kente karşı aidiyet duygusu hissetmelerini sağlar. Dolayısıyla bu unsurlar sayesinde kentte yaşayan insanlar açısından kent kültürünün oluşturulması ve korunması kolaylaştırılmaktadır. Uluslararası toplulukların ve devletin yanı sıra kent kültürünün oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde asıl yetkili, halka en yakın kuruluşlar olan yerel yönetimlerdir. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve 47 ülkenin imzası ile Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda da bu görevi yinelenen yerel yönetimler, kentlerdeki tarihi birikim ve kültür ögelerini korumakta asli bir görev üstlenmektedir.
           Kent kültürünün geliştirilmesi ve kültürel unsurların korunması hususunda bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin yani kentin sürekliliği noktasında söz sahibi olan tüm paydaşların önemi bulunmaktadır.
  Yerel yönetimler kent kültürü ve kent kimliğini oluştururken kentin tarihinden kopmadan ve bu tarihten beslenerek kentsel dokular oluşturmaları önemli rol oynamaktadır. Kentin geleneksel ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak, nüfusun kültürel karakterine uygun olarak geliştirilen ve oluşturulan politikalar belediyeler için uygulama ve etki noktasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kapsamda oluşturulan kültürel politikalar, insanların kentlerini sahiplenmelerini ve yerel yönetimlerin kentin kültürel, sosyal ve fiziksel olarak dışarıya bakan yüzünü geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik uygulamalarını desteklemelerini sağlayacaktır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.