Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Müzayede mahallinde belirtilen satışa başlama değeri üzerinden şifahen verilecek teklifler, en az 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ve katları şeklinde artırılabilecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Tıklayınız