Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Manisa’da her yerde Matematik Projesi kapsamında Matematik Çalıştayı düzenlendi. Milli Eğitim bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Matematik Seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinasyonunda hazırlanan “Manisa’da her yerde Matematik” projesi tüm okullarda uygulanmaya konuldu. Manisa il genelinde matematik kavramını öğrencilerini küçük yaştan itibaren sevmeleri, özgüven ve kişisel gelişim becerilerini artırmaların ve matematiği günlük yaşam becerilerine konu edinmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Manisa Öğretmenevi’nde 17 ilçeden 1 okul öncesi öğretmen, 1 sınıf öğretmeni, 1 ortaokulu matematik öğretmeni ve 1 lise matematik öğretmeni ile ilçe ortaokulu ve lise matematik zümre başkanları, e-twinning çalışmalarında matematik alanında kalite belgesi alan öğretmenlerin katılımıyla çalıştay düzenlendi.  toplamda 120 öğrenciye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Özüm Bülbül ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün katılımlarıyla Matematik alanında bilgilendirmeler yapıldı. Çalıştaya Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Ar-Ge Birimi Yöneticisi Şube Müdürü Coşkun Demir ve Ar-Ge birimi öğretmenleri katıldı. Çalıştayda çeşitli konular ele alındı.