•          Başvuru formu (ıslak imzalı)
•          Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
•          Yayın listesi (başlıca eserler belirtilmelidir)
•          2 adet vesikalık fotoğraf
•          Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•          Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•          Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•          Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,Tıklayınız