MÜSİAD'dan aşure hayrı MÜSİAD'dan aşure hayrı

İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm  Gıda San. ve Tic. A.Ş.  (Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10, 16940 Mudanya/BURSA) adresine en geç ihale günü saat 10.00’ye kadar teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmekte ve isteklilerin  ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi Hizmet B4.kat toplantı salonunda  hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm  Gıda San. ve Tic. A.Ş.  (Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10, 16940 Mudanya/BURSA) adresinde görülebilir. Taşınmaz hakkındaki teknik bilgiler için Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

  1. İhale şartnamesinin 6.2.. maddesi gereğince şirket yönetim kurulu  ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Tıklayınız