MS Hastalığını tanıyor muyuz? Multipl Skleroz ( MS ) bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu, beyin ve omurilikte tahribat sonucu ataklarla seyreden nörolojik ( Beyin ve sinir sitemi) hastalığıdır.

Belirtileri çok çeşitlidir, beynin tutulan bölgesine göre değişir.Geçici körlük, denge kaybı, yürüme ve konuşma bozuklukları en sık rastlanan bulgulardır.Atakların tekrarlama olasılıkları fazladır. Yorgunluk ve huzursuz bacaklar sendromunun da MS’in gözden kaçabilen bir öncü bulgusu olabileceğini vurgulamak isterim. İlaç tedavileri ile atakların sayısı, şiddeti, sonradan bırakabileceği sekeller azaltılabilir. Bu yazımda hastalıkla ilgili kısa bilgilendirmenin yanısıra, yeni tedavilerle MS hastalarının artık çaresiz olmadığını anlatmak istiyorum.

MS Hastalığı kalıtsal mı? Kimler risk altında?

Evet bazı genler MS hastalığına yakalanma riskini arttırmakta. Ancak çoğu kalıtsal hastalık yalnızca gen bozuklukları sonucu ortaya çıkmaz, MS’te bunlardan birisidir. MS hastalığı bağışıklık sistemimizin bozulması ile ortaya çıkıyor ve bazı virüs enfeksiyonlarının da riski arttırdığını biliyoruz. Obesite, kan yağları yüksekliği, D vitamini eksikliği, sigara tüketimi, yüksek tansiyonun da riski arttırdığına dair yeni güçlü kanıtlar var. “ MS vücudumuzun alerjisi gibidir “ derdi konunun uzmanı bir hocam...Tüm hastalıklarda olduğu gibi stresin de rolünü de unutmamak gerek. MS hastalığı genelde 20-40 yaş arası ve biraz daha fazla olarak kadınlarda görülse de, nadiren de olsa orta yaşlarda ilk kez ortaya çıkabiliyor.

MS Hastalığı tanısı nasıl konur ?

Herşeyden önce iyi bir öykü ve klinik muayene ön tanıyı için şarttır. Manyetik rezonans grafi, bazı özel kan testleri, elektrofizyolojik çalışmalar, belden su almak kesin tanıyı koydurur.

MS Hastalığının tedavisi var mı?

Doktorluğa başladığım ilk yıllarda MS polikliniklerinin önünde tekerlekli sandalye üzerinde bekleyen hastalara üzülürdüm. Son yıllarda, yalnız nöroloji alanında değil, pek çok kronik hastalıkta bağışıklık sisteminin rolü anlaşıldıkça bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlarla ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Temelde bağışıklık sistemi hastalığı olan MS  hastalığında da yeni tedaviler başdöndürücü bir hızla pazara giriyor. Bugünlerde ayrı bir hastalık grubu olarak ele alınması tartışılan ve hastaların dörtte birinde görülen “ İlerleyici MS” hastalarını ayrı tutarsak, zamanında ve uygun tedavi ile, MS hastalarının önemli kısmı pek az sekelle günlük yaşam aktivitelerini etkilemeden normal yaşamlarını sürdürebilirler,

MS Hastaları evlenip, çocuk doğurabilir mi?

Tabii ki evlenebilir ve çocuk doğurabilirler. Ancak MS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar gebelik için riskli olduğundan, gebeliğin doktor kontrolünde planlanarak yapılması, gerekirse tedavinin  gebeliğe uygun bir ilaçla değiştirilmesi gerekir.

MS’te yorgunluk ve unutkanlık gözden kaçıyor:

MS hastaları fiziksel bulgulara odaklanınca, psikolojik bir durum gibi algılanan yorgunluk ve unutkanlığı doktorlarına anlatmayabiliyorlar. Oysa söz konusu bulgular hastalığın atak dışı belirtilerinden olup, uygun tedavi ile hastalar kendilerini çok daha iyi hissedebilirler.

MS  ile olan savaşı kazanılabilir :

Hastalıkların tedavisinin öncelikle kanıta dayalı akılcı ilaç kullanımı ve ilgili hekimle kontrollerini aksatmamak olduğunu belirtmekle birlikte, özellikle MS hastalığında düzenli fiziksel egsersiz, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku gibi olumlu yaşam tarzı değişikliklerinin yadsınamaz etkisini özellikle vurgulamak istiyorum. Güzel yaşamak dileği ile..