İhsan Fazlıoğlu’nun “özlemek” kelimesini nasıl analiz ettiğine bakalım: “Öz-le-mek; öz-ile-mektir; öz-ü, ile-mektir.; öz(i)le-diğine, öz-ünü, ile-mektir. Düğün gibi, yani düğümle(n)mek. Özlemek düğümlenmektir.” Özlerken; özlediğinize kendinizi ileyerek iliklediğinizin, düğümlediğinizin ve de bağladığınızın farkında mısınız?

“Delem Berat teng şode.” Farsçada; “Seni Özledim” böyle söyleniyormuş. Bu ifadenin kelimesi kelimesine çevirisi; “gönlüm senin için sıkıştı.” Ne de insanın içini ısıtan, ne de harika bir ifade biçimi. Sen olmadan ben yokum, sen olmadan ben eksiğim, sensiz gönlüm rahat değil, huzursuzdur, boşluktadır, kendine yetemez haldedir, o yüzden sen lazımsın. Zira sen dermanımsın..

Arapçada özlemek kelimesinin kullanımı; o da başka bir güzel; “müştaaqun ileyk” seni özledim. Şevk kelimesinden geliyor, özlediğiniz şevkinizdir, arzunuzdur, coşkunuzdur. İnsan istediği kadardır, arzuladığı kadar, coşku duyduğu kadardır madem özlediğiniz olmadan olamayacaksınız..

Türkçede de öyle değil mi; neyi kendi özün sayıyorsan ondan ayrılıktır özlemenin sebebi. Yokluğunu hissettiğin, yokluğunda kendini eksik hissettiğin, tam olabilmek için dilediğindir ve o yüzden özlersin yokluğunda, ararsın..  Özlemek gel çağrısıdır, gel ve beni tamamla yakarışıdır..

Özlemek; herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Neyi özlediğimiz, neye özlem duyduğumuz birazda kendimizin anlamıdır. Özlemek; özünü aramaktır, kendini aramaktır, “ben”deki “ben”i aramaktır, kendinden kendine yolculuktur. Özlemek baştanbaşa kendini bulma çabasıdır, kendini bulmak için yine kendini kendi özüne bağlamaya çalışmasıdır insanın.. Özlemek, bir eksiklik duygusudur ama bundan da öte tamamlanma ihtiyacı, bir arayış isteğidir. İnsan sevdiğini özler ya sevdiği de özünün bir parçası, özü ne ise onu seviyor, neyi seviyorsa özü ona dönüşüyor. İnsan neyi seviyorsa; vatanını, ailesini, sevdiğini, dostunu, bir muhabbeti, kahveyi, kitabı, bir ortamı, yazmayı,.. Onların hepsi aslında bizim özümüzü oluşturan şeyler. Bunların tamamı bizim özümüzü şekillendiriyor. Özlemek demek aslında özümüzü tekrar inşaa etmek için o şeye kavuşmaya çalışmak demek, onu tekrar arzulamak demek çünkü özünden bir şey eksiliyor ya o eksiği tamamlamak için diyorsun; özledim.. Bir şey eksik ve ona kavuşmak için hareket ettiğinde özlemiş oluyorsun..