Atlarla kenevir izi sürdüler Atlarla kenevir izi sürdüler

a) Adı    :              Göktepe Şefliği Sanat Yapıları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı            :             
5 Adet Sanat Yapısı Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              Göktepe İşletme Şefliği 209, 209-1, 208, 208-1 ve 213 Kod nolu Orman Yollarında
ç) Süresi/teslim tarihi     :              Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeTıklayınız