Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Kurumdan alınan açıklamalara göre başvurular 19.01.2021 de başlayacak ve 03.02.2021tarihine kadar sürecektir.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Kurumdan alınan açıklamalara göre başvurular 19.01.2021 de başlayacak ve 03.02.2021
tarihine kadar sürecektir.

Genel Şartlar: T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978  tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız..