Helikopterine lazer tutulan pilot: 'Lazer geçici körlüğe neden olabilir ve sonuçları çok kötü olur' Helikopterine lazer tutulan pilot: 'Lazer geçici körlüğe neden olabilir ve sonuçları çok kötü olur'

2- İhale 29.07.2022 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:30 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Söz konusu; 2 Adet Sinema Salonu, Fuaye Alanı ve Bina Kantini muhammen kira bedeli 2000,00 TL’dir.

4-  İhaleye iştirak edeceklerin 2.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü, ihale saatine kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.
5- İhaleye iştirak edecekler, ihale ile ilgili tekliflerini Devlet İhale  Kanunu 37. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulüne uygun olarak en geç ihale günü saat: 13:30’a kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde teslim etmeleri gerekmektedir.Tıklayınız