Salihli Belediyesi’nin 2023 Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi Salihli Belediyesi’nin 2023 Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTıklayınız web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.