Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  fıkrasına  göre  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  ın  ek  2  nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyon  ve  niteliklerde  50  (elli)  adet  sözleşmeli  personel alınacaktır.