Geleceğin bilim insanları yetişiyor Geleceğin bilim insanları yetişiyor

1-Başvurular şahsen yapılacaktır.
2-Adli sicil belgesi
3-Fotoğraf 1 (bir) adet
4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.Tıklayınız