45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu 45 saniyenin ondan götürdükleri çok ağır oldu

Adayların;
1
. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. Nüfus Cüzdan Sureti
3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (01.07.2022-15.07.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
Tıklayınız