ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
*          Başvuru Dilekçesi ve Formu
*          Yök Formatında Özgeçmiş
*          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*          2 adet Fotoğraf
*          ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
*          Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
*          Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
*Akademik Personel Aydınlatma Metni
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*Evrak Teslim ve Tesellüm FormuTıklayınız